oneco-logo
MENY
meny
meny

2023

Års- og bærekraftrapport

OneCo rapporterer årlig om bærekraft og finansielle forhold. Denne rapporten omfatter perioden 1. januar – 31. desember 2023.

Spørsmål om den finansielle delen av rapporten kan rettes til konserndirektør Økonomi og finans Geir Aronsen: geir.aronsen@oneco.no

Spørsmål om bærekraftdelen av rapporten kan rettes til konserndirektør Organisasjon og bærekraft Birthe Nordseth:  birthe.nordseth@oneco.no

Endringer fra tidligere rapporteringsperioder
Mål for klimagassutslipp ble justert i forbindelse med SBTi-søknad om sertifisering. Det er en betydelig utvidelse av scope 3-rapportering i 2023.

Skjermbilde%202024-05-13%20kl_%2009_46_46

Om virksomheten

Klimagassutslipp og bærekraftmål
Dette er OneCo
OneCos rolle og ansvar i det grønne skiftet
Våre verdier
Nøkkeltall pr. 31.12.2023
Fra konsernsjefen
Konsernledelsen i OneCo
Styret i OneCo
Organisering
Vårt samfunnsoppdrag
Vår visjon og strategi 
Våre eiere

Skjermbilde%202024-07-05%20kl_%2010_24_53

Årsberetning

Styrets beretning
Resultatregnskap og balanse
Kontantstrømoppstilling
Noter
Revisors beretning

Skjermbilde%202024-07-05%20kl_%2010_24_53
Skjermbilde%202024-05-13%20kl_%2009_51_11

Bærekraft

Bærekraft i Oneco
Miljø
Sosiale forhold
Styringsmessige forhold
Onecos Historie