oneco-logo
MENY
meny
meny

Standarder og retningslinjer

Vår tilnærming til bærekraft

Våre kunder, medarbeidere, samfunnet og eiere forventer at OneCo bidrar til en positiv og bærekraftig utvikling.

Som et av Norges største industrikonsern spiller OneCo en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Gjennom forretningsområdene våre bidrar vi til elektrifisering av samfunnet og økt bruk av fornybar energi.

Internt skal vi jobbe for å redusere vårt eget klimaavtrykk ved gode valg av leverandører, materiell og underentreprenører.

I tillegg handler bærekraft om å være en ansvarlig arbeidsgiver som jobber for viktige samfunnsverdier som like- stilling, mangfold, et skadefritt arbeidsmiljø, trivsel og medarbeiderskap.

Å være en ansvarlig arbeidsgiver betyr at vi alltid skal etterleve gjeldende lov og avtaleverk både internt og hos våre underleverandører. God forretningsskikk er en forutsetning for driften vår, og våre etiske retningslinjer (code of conduct) beskriver hvordan dette ivaretas.

Vi skal være åpne og transparente i vår drift og sikre god informasjon om virksomheten til alle interessenter.

Vi forankrer vårt bærekraftsarbeid i følgende standarder:
  • FNs Global Compact som er FNs 10 prinsipper for et ansvarlig næringsliv.
  • FNs bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
  • SBTi: Science Based Targets initiative som hjelper bedrifter å sette mål for å redusere utslipp av klimagasser i tråd med Parisavtalen, der målet er å holde den globale temperaturen under 1,5 grader celsius. De selskapsspesifikke målene blir gjennomgått av et uavhengig forskningspanel, som sjekker målene opp mot Parisavtalen.
  • ISO 14001 Miljøledelse som er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer.
  • Miljøfyrtårn som er et miljøledelsessystem for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.
Les om vårt arbeid med bærekraft
HM105039

Et bærekraftig arbeidsliv

skog

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

klimaregnsakp

Vårt interne klimaregnskap for 2022