oneco-logo
MENY
meny
meny
Bærekraftsrapport
OneCo

2022
Tore%20in%20action%201

Tore Sjursen

Konsernsjef

Nøkkelen til varig endring og utvikling er å sørge for at vårt arbeid med bærekraft integreres i den daglige driften vår.

I OneCo har vi over tid jobbet systematisk og målrettet med bærekraft, godt hjulpet av kundenes forventninger og våre egne ansattes engasjement. Vi tror at nøkkelen til varig endring og utvikling er å sørge for at vårt arbeid med bærekraft integreres i den daglige driften vår.

Gjennom denne rapporten ønsker vi å vise hvor vi står, hvilke mål vi har, og hvilke aktiviteter og standarder vi skal følge i arbeidet vårt. Åpenhet er en forutsetning for å kunne bli bedre.

Vi tar vår del av ansvaret for at Norge når sine bærekraftsmål
Gjennom våre leveranser bidrar vi til å muliggjøre nødvendige endringer i samfunnet. Vi bygger og oppgraderer kritisk infrastruktur, våre løsninger bidrar til bedre ressursutnyttelse og vi leverer anlegg som produserer fornybar energi. Fremtiden er elektrisk og OneCo er en del av den.

Innfasing av elbiler og utvikling av egne ansatte
Den største bidragsyteren til klimautslipp i vårt eget konsern kommer fra reise og transport, nærmere bestemt våre servicebiler. Her er vi allerede i gang med innfasing av elbiler. På andre områder vil det ta lenger tid å nå målene våre - for eksempel å øke kvinneandelen.

En del av samfunnsansvaret vårt er utvikling av morgendagens fagfolk gjennom lærlingordningen. OneCo har til enhver tid over 200 lærlinger ansatt. Vi utvikler også våre egne ansatte gjennom et utvidet kompetanseprogram som gjelder flere stillinger og samtlige ledernivå.

OneCo som inkluderende og ansvarlig arbeidsgiver
Aars AS, som er vår hovedeier, er en viktig støttespiller i vårt arbeid med bærekraft. De stiller krav og inspirerer oss. Blant annet har vi blitt mektig imponert over hva de har fått til gjennom «Møller Medvind». Dette er et initiativ som skal hjelpe unge mennesker som tidligere ikke har fått den sjansen de fortjener i arbeidslivet i faste, fulle stillinger. I 2022 etablerte vi vår egen versjon av dette, «OneCo Medvind».

Gjennom dette initiativet ønsker vi å gi noe tilbake til samfunnet, og rekruttere unge mennesker etter Møller Medvind-metoden. Som et første steg etableres OneCo Medvind i tilknytning til OneCo Elektro i samarbeid med NAV i Kristiansand.

Å være en ansvarlig arbeidsgiver er en selvfølge for oss. Godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste er derfor en prioritet. Dette ser vi er spesielt viktig i HMS-arbeidet vårt, og i arbeidet med å sikre ordnede arbeids- og lønnsforhold i hele bransjen.

Trivsel, medarbeiderskap og tillit er avgjørende for at vi skal lykkes i å nå våre mål.

bylys

Om Oneco og vår virksomhet

Våre verdier
Vår strategi
Fakta
Organisering
Vårt samfunnsoppdrag
Tjenester OneCo leverer
 
_DSC4311

OneCos tjenester sentrale i det grønne skiftet

Utbygging av 5 G infrastruktur
Elektrifisering av transport
Kraftutbygging
Solceller
solcelletak-natur
HM105039

Et bærekraftig arbeidsliv

Organisasjonsfrihet
Tvangsarbeid
Likestilling og diskriminering
HMS