oneco-logo
MENY
meny
meny
Bærekraftsrapport
OneCo

2021
Denne rapporten markerer en milepæl for OneCo. For første gang utgir vi en rapport som viser bredden i våre aktiviteter relatert til vårt felles ansvar for å skape en bærekraftig fremtid.
Tore-oneco-2

Tore Sjursen

Konsernsjef

Sammen for en
bærekraftig fremtid

I OneCo har vi over tid jobbet systematisk og målrettet med bærekraft, godt hjulpet av kundenes forventninger og våre egne ansattes engasjement. Vi tror at nøkkelen til varig endring og utvikling er å sørge for at vårt arbeid med bærekraft integreres i den daglige driften vår.


Hvor står OneCo i dag og hvor går veien videre?

OneCos bærekraftsrapport er ment å gi innsikt i våre overordnede prioriteringer, målsetninger og resultater og hvilke aktiviteter og standarder vi skal følge i arbeidet vårt. Gjennom denne rapporten ønsker vi å vise hvor vi står, og hvilke mål vi har. Åpenhet er en forutsetning for å kunne bli bedre.

Det vil gjøres betydelige investeringer i Skandinavia og i verden for øvrig for å nå FNs bærekraftsmål og målene i Paris-avtalen. Gjennom våre leveranser bidrar vi til å muliggjøre nødvendige endringer i samfunnet. Vi bygger og oppgraderer kritisk infrastruktur, våre løsninger bidrar til bedre ressursutnyttelse og vi leverer anlegg som produserer fornybar energi. Fremtiden er elektrisk og vi er en del av den. For å synliggjøre dette enda bedre vil vi i fremtiden klassifisere våre aktiviteter i henhold til EUs taksonomi. Dette vil ikke bare være nyttig for fremtidige långivere og investorer, men også hjelpe andre interessenter forstå vår virksomhet i et bærekraftperspektiv.


Større krav til ansvarlig drift – innfasing av elbiler og økning av kvinneandelen i selskapet

Vi opplever at det stilles større krav til hvordan vi driver vår virksomhet. Økt fokus på ytre miljøpåvirkning og ansvarlig drift vil kreve vilje til omstilling og et kritisk blikk på eksisterende leveransemodeller.

På enkelte områder er målet oppnåelig og virkemidlene åpenbare. Den største bidragsyteren til klimautslipp i vårt eget konsern kommer fra reise og transport, nærmere bestemt bilparken. Her er vi allerede i gang med innfasing av elbiler. På andre områder vil det ta lenger tid å nå målene våre. Et eksempel kan være å øke kvinneandelen blant våre ansatte. Utgangspunktet er bra, vi er stolte av vårt program for utdanning av lærlinger – nå gjelder det å utvikle dette videre slik at flere kvinner velger å bli en del av bransjen og selskapet vårt.


OneCo som inkluderende og ansvarlig arbeidsgiver

Aars AS, som er vår hovedeier, er en viktig støttespiller i vårt arbeid med bærekraft. De stiller både krav til oss og inspirerer oss. Inspirasjon henter vi blant annet fra «Møller Medvind» som er Aars initiativ for å sikre personer med «hull i CV-en» faste, fulle stillinger og samtidig rydde opp i en useriøs bransje. Gjennom Møller Medvind-metoden utdannes unge mennesker fra Nav som tidligere ikke har fått den sjansen de fortjener. Tilsvarende løsninger vil vi også jobbe med i OneCo.

Å være en ansvarlig arbeidsgiver er en selvfølge for oss. Godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste er derfor en prioritet. Dette ser vi er spesielt viktig i HMS-arbeidet vårt, og i arbeidet med å sikre ordnede arbeids- og lønnsforhold i hele bransjen. Trivsel, medarbeiderskap og tillit er avgjørende for at vi skal lykkes i å nå våre mål. 
 

Reisen er i gang.

Industriell-Automasjon

Om Oneco og vår virksomhet

Våre verdier
Vår strategi
Fakta 
Organisering
Vårt samfunnsoppdrag
Tjenester OneCo leverer

 
_DSC4651

Et bærekraftig arbeidsliv

Organisasjonsfrihet
Tvangsarbeid
Likestilling og diskriminering
HMS