oneco-logo
MENY
meny
meny

 

Overvåking av gjennomføring og resultater av tiltak

De ulike forretningsområdene i OneCo har et selvstendig ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Resultatene blir presentert for Konsernledelsen årlig i forbindelse med Ledelsens gjennomgang.

Det er det enkelte forretningsområdets ansvar å sikre at det iverksettes tiltak og treffes beslutninger som sikrer etterlevelse av gjeldende lov -og regelverk. Øverste ansvarlig for dette arbeidet er administrerende direktør  i hvert enkelt selskap.