Om OneCo og vår virksomhet

OneCo ble etablert i 2011 og er i dag en av Norges største industrikonsern. Vi leverer tjenester og prosjekter innen elektro, automasjon, telekom, mobil og teknisk infrastruktur. I konsernet er vi i dag ca. 2 840 engasjerte medarbeidere som i 2021 omsatte for 4,8 milliarder. Vi er lokalisert i stort sett hele Norge og flere steder i Sverige. OneCo har norsk eierstruktur gjennom Aars AS, samt management og nøkkelpersonell i OneCo-konsernet.
Våre verdier
Helt siden oppstarten i 2011 har vi hatt de samme verdiene:
Raushet, langsiktighet og lidenskap.

 

_DSC5474

Langsiktighet

Vår drivkraft er langsiktig. Vi tror på verdien av langsiktige relasjoner med kunder og leverandører. Våre handlinger og leveranser skal ha troverdighet over lang tid. Vi skal være ønsket igjen som leverandør.
Bilde1%20mast

Lidenskap

Hos oss er det lov å være lidenskapelig opptatt av våre leveranser.  Vi vil dyrke de gode egenskapene som finnes i lidenskapen for å gi rom for engasjement, skapervilje og utholdenhet.
Oneco-raushet

Raushet

Vi vet at mennesker som blir møtt med raushet blir gode lagspillere og strekker seg lengre enn det som kan forventes. Derfor er raushet viktig for oss.
Vår strategi
OneCo har hatt en formidabel vekst siden oppstarten i 2011. Veksten har i stor grad vært drevet av oppkjøp. 2021 har i mindre grad handlet om vekst, og i større grad om konsolidering og økt fokus på lønnsomhet.
Høsten 2021 ble det utarbeidet en ny strategisk plan for perioden frem til 2024. Denne planen vektlegger lønnsom vekst og økt fokus på digitalisering, forbedring av eksisterende drift og markedsmulighetene i det grønne skiftet.
Fakta 2021
 

 

ansatte-hvit
Antall ansatte:
2840
kvinner-hvit
Kvinneandel:
9 %
kvinner-hvit
Kvinnelige ledere: 17 kvinner
(utgjør 13 % av ledere totalt)
larling-hvit
Lærlinger: 241
(utgjør 8 % av totalt antall ansatte)
utslipp-hvit
CO2-utslipp: 
11 537
inntekt-hvit
Omsetning:
4 760 MNOK
ebitda-hvit
EBITDA:
206 MNOK
Organisering
 

 

organisasjonskart-7-04-22
OneCo leverer
sikkerhet2

Sikkerhet

OneCo leverer sikkerhets- og adgangskontrollsystemer til eiere av samfunnskritisk infrastruktur, næringsbygg, skole, offentlige bygg, hotell og sykehus. Vi prosjekterer og leverer nye systemer, gjør oppgraderinger av eksisterende sikkerhetsløsninger og utfører service ved behov.
 
telecom

Telecom

Vi leverer landsdekkende drifts-, vedlikeholds- og utbyggingstjenester til flere operatører innen mobil og kringkasting. Vi er en ledende, uavhengig tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor telekommunikasjon og mobil. Vi leverer i hele verdikjeden, og våre tjenester omfatter design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon og vedlikehold av faste og mobile nettverk for ledende operatører, netteiere og systemleverandører. Vi leverer også til privatmarkedet, i tillegg til å være en lokal partner for bedrifter, kommuner og kraftselskaper.
el-kraft

El-kraft

Vi arbeider med generatorstyringer for småkraftverk, store fjernvarmeanlegg, forbrenningsanlegg og varmesentraler, samt bygging og drift av distribusjon og regionalnett. Vi kan også levere analyser og prosjektering.
elektro

Elektro

OneCo leverer komplette elektroløsninger til bygg- og anleggsbransjen, inkludert service og vedlikehold både til bedriftskunder og privatmarkedet.
automasjon

Automasjon

Vi leverer systemintegrasjonsløsninger og automasjonssystemer innen vann og avløp, industri, næringsmidler, bygg, energi, samferdsel og offshorevirksomhet.
marien-offshore

Marine og offshore

OneCo er en uavhengig totalleverandør av elektro- og innstallasjonstjenester til rigg- og skipsmarkedet. Våre hovedområder er: Elektro, automasjon og instrumentering, heat trace, hydraulikk og mekanikk, rør og struktur.
vei-og-bane

Infrastruktur vei og bane

OneCo leverer komplette elektrotekniske anlegg fra design og prosjektering til installasjon og teknisk drift / vedlikehold for vei, bane og tunnel.
fornybar%20energi

Fornybar energi

OneCo er en systemuavhengig leverandør innen installasjonsleveranser til vann- og vindkraftverk. Vi leverer også solenergianlegg til boliger og større kontor- og industribygg.
elektriker

Elektrikertjenester

OneCo leverer elektrikertjenester til alle typer oppdrag i hjemmet. Vi bistår med planlegging og gjennomføring. 
Våre interessenter
Nye og eksisterende kunder stiller krav og etterspør i økende grad bærekraftige prosjekter og tjenester. Det stilles krav til leverandørene fra private og offentlige virksomheter som ønsker å kjøpe bærekraftige produkter fra sine underleverandører. Investorer og långivere stiller i økende grad krav til bærekraft i finansieringen.

Arbeidstakere ønsker å jobbe for selskap som bidrar til å løse vår tids utfordringer med miljø og klima. Å være en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver er avgjørende for å tiltrekke oss dagens og morgendagens fagfolk.

OneCo jobber aktivt for å tilfredsstille disse kravene og har gjort en oppsummering og kartlegging av hva som forventes av oss – og hva vi forventer av  våre underleverandører og samarbeidspartnere.

Når bærekraft implementeres på riktig måte, gir det både OneCo og våre interessenter muligheten til å ta bedre beslutninger for å redusere kostnader, øke produktiviteten, redusere miljøpåvirkning, støtte vekst og ta langsiktige beslutninger.
interresenter